2006-04-21

2006-04-21: Gamla ord att återuppliva

I den nya upplagan (13) av SAOL, som jag skrev om igår, har, förutom att ett antal nya ord (inklusive keff och guzz) har lagts till, också flera gamla fina ord tagits bort. Detta har inspirerat mig till att göra ett försök att få in några av de bästa gamla orden i svenskan igen. Håll till godo:

Ord   Betydelse
absentera avlägsna
admittera släppa in
besolda värva
efterspörja efterfråga
eunuckröst ljus röst
inficiera smitta
kalmera lugna (kanske lite Björn Hellberg-varning)
knoddaktig barnslig
koafför frisör
ledera skada

Jag tycker alltså att dessa ord är minst sagt anammansvärda. Jag hoppas att läsaren håller med. Tillsammans bestämmer vi vilka ord svenskan ska bestå av.

För övrigt har jag inget emot att man lägger till ord om nu någon tolkade mitt förortsslangutbrott så. Så länge vi slipper bloggstockholmskans ord "snackis" går jag med på det mesta.

Referenser:
Exempel på utmönstrade ord i SAOL13

Nyckelord:

Copyright © 2005-2008 Björn Andersson,