2006-11-26

2006-11-26: Vad sjunger Depeche Mode om?


Also available
in English
Det finns en sak som jag har undrat över i många år. Faktiskt i stort sett ända sedan jag upptäckte deras musik någon gång i mitten av 1980-talet. Vad är det Depeche Mode sjunger om? Rent statistiskt, menar jag.
     Nu har jag äntligen gjort slag i saken och räknat orden i de 165 låtar som finns i arkivet på depechemode.com. Resultatet presenteras här nedan (eller i alla fall de 250 vanligaste orden).
     Det visade sig att låttexterna bestod av totalt 18462 ord och dessa förekonster fördelade sig på 2379 olika ord. De vanligaste är givetvis småord som i sig inte säger något om innehållet. Det vanligaste signifikanta ordet hittar vi först på tjugoandra plats. Det är alltså kärlek, love, som är det vanligaste ämnet i de här texterna och det var väl ganska väntat.
     Det är svårt att dra gränsen mellan småorden och de signifikanta orden och man kan ha olika åsikter om det, men det är ganska klart i alla fall ner till plats trettiotvå. Där nere hittar vi orden "know" och "feel" och det visar sig att vetande är lite vanligare än kännande, men ställningen är ganska lika.
     En annan sak som man kan lägga märke till är att "I" är vanligare än "you", "my" vinner över "your", "I'm" ligger före "you're" och "I've" är vanligare än "you've". Jag är inte säker på vad det betyder, men man kanske kan tolka det som att texterna är aningen introverta. "I'll" är för övrigt dubbelt så vanligt som "you'll".
     Vidare är det så att vissa ord, som många kanske förknippar med Depeche Mode, inte alls är så vanliga som man kanske hade kunnat tro. "Pain" hittar vi först på plats 119. "Black" ligger 136:a. "Strange" dyker upp åtta gånger, vilket för övrigt är lika många som "celebration", "nodisco" och "servant", men en mindre än "master". "Silence" förekommer bara tre gånger i textmassan (två stycken "leave in silence" och en "words like violence break the silence").
     Det är inte heller så att texterna behandlar sex i speciellt stor utsträckning. I alla fall inte på något tydligt sätt. Ordet "sex" förekommer två gånger ("sex jibe husband murders wife" och "no sex, no consequence, no sympathy").
     För dem som är intresserade av religion kan jag berätta att "god" nämns femton gånger (inklusive två "god's" och en "gods") men att hans sjuka humor bara avhandlas en gång. "Jesus" förekommer sex gånger och att han är "personal" fem av dem. "Devil" dyker upp tre gånger i olika former.
     Ordet "sin", som vi hittar på 162:a plats och som, tillsammans med varianterna "sinner" och "sinfulness", kommer upp i 24 förekomster, befinner sig på ett sätt i gränslandet mellan religion och sex. Det är antagligen där någonstans som många av texterna om dessa ämnen hamnar.
     För att få ett genusperspektiv på det hela måste vi gå igenom de olika könsmarkörer som man kan hitta. "Girl" är något vanligare än "boy" (25-24) trots Vince Clarkes stora insatser för gossarna. Det visar sig dock att varken "woman" eller "women" nämns alls medan "man" förekommer några gånger. "He" hamnar på plats 206 med 14 förekomster och "she" på 113:e med 26. Även när det gäller andra varianter av "he" och "she" vinner "she" utan problem.
     Ett vanligt motiv verkar vara tid med "now" på 47:e plats och "time" på 50:e. Även orden "never" på 54:e plats och "again" på 57:e kan sägas ha med tid att göra. Det är väl inte ett lika tydligt ämne som kärlek, men det verkar ändå vara signifikant.
1. the 774
2. i 611
3. you 584
4. to 497
5. and 448
6. me 370
7. a 353
8. in 305
9. my 297
10. of 277
11. your 236
it 236
13. for 192
14. that 179
15. all 171
16. on 157
17. is 155
18. i'm 151
19. be 124
20. when 119
it's 119
22. love 110
23. so 103
24. with 102
25. what 100
26. just 98
27. this 96
28. from 94
29. we 90
30. don't 87
but 87
32. will 85
33. know 84
can 84
35. have 81
feel 81
37. if 80
38. you're 78
39. do 77
40. want 76
41. not 74
i've 74
43. like 70
44. no 68
45. down 67
46. here 66
47. now 63
get 63
49. are 62
50. time 61
take 61
52. see 60
53. by 59
54. never 58
55. been 56
56. come 54
57. again 52
58. as 51
59. they 50
60. say 49
61. let 48
i'll 48
63. there 47
one 47
can't 47
66. things 44
got 44
68. you've 42
world 42
70. at 40
71. only 38
oh 38
need 38
give 38
75. something 37
could 37
77. up 36
out 36
more 36
heart 36
back 36
82. we're 35
little 35
84. our 34
eyes 34
86. where 33
someone 33
make 33
inside 33
before 33
91. way 31
there's 31
93. through 30
93. life 30
95. was 29
understand 29
still 29
feeling 29
away 29
100. try 28
hear 28
enough 28
day 28
change 28
105. us 27
right 27
put 27
go 27
free 27
110. too 26
think 26
soul 26
she 26
mind 26
how 26
an 26
117. walking 25
touch 25
pain 25
nothing 25
heard 25
122. you'll 24
won't 24
well 24
tonight 24
tell 24
127. we've 23
said 23
night 23
look 23
keep 23
132. who 22
turn 22
their 22
sometimes 22
black 22
137. that's 21
question 21
or 21
home 21
her 21
hands 21
believe 21
always 21
145. would 20
long 20
girl 20
better 20
149. words 19
reason 19
new 19
kiss 19
fire 19
ever 19
155. though 18
then 18
than 18
looking 18
find 18
fall 18
around 18
162. them 17
sin 17
should 17
room 17
myself 17
move 17
light 17
joy 17
hand 17
good 17
going 17
boys 17
body 17
175. why 16
waiting 16
together 16
tears 16
taking 16
shoes 16
play 16
had 16
even 16
easy 16
care 16
am 16
187. trying 15
tried 15
smile 15
seen 15
may 15
man 15
let's 15
head 15
has 15
everything 15
done 15
198. sure 14
stop 14
sky 14
running 14
pretty 14
open 14
knew 14
hey 14
he 14
fun 14
forget 14
first 14
comes 14
211. these 13
such 13
some 13
sister 13
same 13
moved 13
live 13
left 13
lay 13
him 13
higher 13
hard 13
feet 13
couldn't 13
bone 13
best 13
another 13
almost 13
about 13
230. we'll 12
truth 12
tora 12
stripped 12
stitch 12
stay 12
show 12
secret 12
sea 12
please 12
own 12
over 12
once 12
leave 12
hold 12
god 12
friends 12
favourite 12
every 12
burning 12
anything 12
Jag vill tacka Depeche Mode för deras fantastiska musik och djupa poesi. Jag vill också tacka skaparna av kommandona awk, grep, sed och wget. Alla dessa personers insatser har varit helt avgörande för att göra denna studie möjlig att genomföra.

Nyckelord:

Copyright © 2005-2008 Björn Andersson,