Välkommen till "En utomjordings dagbok". Använd menyn överst på sidan (där man oftast brukar placera reklam och där vana internetanvändare därför sällan tittar och där det av den anledningen är dumt att placera viktiga saker som till exempel menyer) för att välja vad du vill läsa. Texterna är dels sorterade i olika kategorier och dels efter datum. Datumsorteringen borde vara självinstruerande, men kategorierna kanske kan behöva en kort förklaring.
     Under "Aktuellt" finns sådant som handlar om aktuella händelser och nyheter.
     Under "Politik" finns texter som handlar om politik. Du vet, skatter, demokrati och sådan skit.
     Under "Språk" finns diverse utbrott av språkpolisiär eller språkanarkistisk karaktär. En förhoppning är att detta skall vara en plats där jag kan få utlopp för sådant utan att det ska behöva drabba enskilda individer.
     Under "Religion" finns lite fakta om olika religioner och till dessa relaterade fenomen.
     Under "Framtiden" finns olika förutsägelser om vad som kommer att hända, men kanske också farhågor och önskemål om vad som skulle kunna hända men antagligen inte kommer att göra det.
     Under "Data" finns texter och tips som behandlar datatekniska frågor av varierande nördighetsgrad. Riktiga människor håller sig antagligen borta därifrån.
     Under "Rymd" finns förklaringen till att denna dagbok heter som den gör.
     Det finns också en s.k. sitemap, d.v.s. en karta över de olika sidorna som finns gömda i menystrukturen. Den som vill använda sig av detta hjälpmedel kan klicka på "Karta". Fast det är ju lite fusk att göra det så enkelt för sig.

alien fish

Copyright © 2005-2008 Björn Andersson,