.
   /|
  | \
  |+ |
  |__|
  |..|
  |\/|
  _|__|_ 
 8   8 
 | P  | 
 |______| 
  |  | 
  |  | 
 /|\ /|\
   .
   /|
  | \
  |+ |
  |__|
  |..|
  |\/|
  _|__|_
 8   8 
 | P  | 
 |______| 
  |  |
  |  |
 /|\ /|\

Påven är en kyckling!


Denna sida finns också för dig som inte hatar bilder.

ASCII-påven:

   .
   |\
  / | 
  | \
  |+ |    o
  |__|    PAVEN
  |..| pip  _
  |\/|/    AR
  _|__|_
 8   8   EN
 | P  |
 |______|  KYCKLING!
  |  |
  |  |
  |  |
 /|\ /|\

Bonus-smiley:

< +(:>)(o_)={

Tidigare veckors påvar (Bild-varning!):

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2005 2006

Övrigt:

 
<BACK
 

Copyright © Björn Andersson 1997-2006