<IMG SRC="ALGEN3.gif" WIDTH=522 HEIGHT=108 usemap="#ALGEN3" BORDER=0>

- Den bästa film som aldrig gjorts -

Det är så - alla som inte kan inse detta enkla faktum är satans jävla idioter.

Älgen